Page 3 - Про книгу Рувє Кодекс Наполеона
P. 3

2


          Передмова


          Шановні читачі!Дослідження полягає в необхідності вивчення
          змісту книги Вільгельма Рув’є “Кодекс Наполеона”,його поглядів на
          події періоду правління французького імператора. Таке завдання в
          українській історіографії в комплексі розглядається вперше. Вибір

          проблематики дослідження пояснюється недостатністю інформації
          щодо Вільгельма Рув’є як біженця періоду репресій імператорського
          правління. Розгляд питання участі цього іноземця у розвитку
          південнозахідних земель Російської імперії на матеріалах наукової
          історичної літератури     дозволяє синтезувати різноманітні оцінки
          цього явища. Об’єктивне та всебічне осмислення історії Півдня
          України,селища Лазурне, де Рув’є був засновником перших
          поселень, дає можливість виявити невідомі факти, піддати їх
          аналізу. На сьогоднішній день про Рув’є містяться тільки окремі
          згадки стосовно участі у торгівлі, сільському господарстві, розвитку
          вівчарства,виноградарства.      Отже, актуальним є висвітлення
          діяльності Рув’є не лише як бізнесмена а і як політика, який не
          мирився з узурпацією влади Наполеоном, що дозволяє створити
          загальну картину подій періоду ХУІІІст.
          В моїй книзі використані матеріали наукових праць, досліджень
          Криму, Півдня України, Франції періоду висвітленого Рув’є(ХУІІ-
          ХУІІІст),і саме головне основним джерелом була книга Рув’є
          “Кодекс Наполеона”, яку довелось перекладати з французької мови.
          Ваш час на читання сподіваюсь не буде марним бо наша історія
          заслуговує на повагу, пам’ять про людей, які пропагували ідеї
          розвитку, порядність, чесність, любов до батьківщини.
   1   2   3   4   5   6   7   8